Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Областен управител - Иван Янчев

Дата на публикуване: 13.01.2022 12:20

Областен управител на област Плевен: 

Иван Галинов Янчев


Дата на раждане: 11.02.1989г.

Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 13.01.2021г.

Образование:

2002г.- Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен, профил „Биология“

2007г.- „Нов Български Университет“ – гр. София ; Магистър по „Право“

2013г.- „БЪЛГАРСКА IDLO АЛУМНИ АСОЦИАЦИЯ“ – гр. София; английски език за юристи

2015г.- „Университет за национално и световно стопанство“ –гр. София; Магистър по „Транспортен мениджмънт“

2015г.- „Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – гр. София; „Професионална компетентност за автомобилен превоз на товари“

2020г.- ЦПО „Виктория – Петранка Митрева“ – гр.Варна; Дистанционно обучение за придобиване на професионална квалификация/трета степен; Строителен техник

Професионален опит:

2014г.- „Регионална инспекция по околната среда и водите – София“ – гр. София, юрисконсулт

2015г.-„Областна администрация на област София“, гр. София, младши юрисконсулт

2016г.-„Областна администрация на област София“, гр. София, старши юрисконсулт

2017г.- „Областна администрация на област София“, гр. София, началник на правен отдел

2018г.- „Бултранс Генови“ ЕООД, гр. Плевен, ръководител транспорт

2020г.- „Бонати С.П.А – Клон България“ КЧТ, Велико Търново, Отдел за корпоративни поръчки и мониторинг на договори

Януари 2015г. – до януари 2022г. - „Агролес“ ЕООД, с. Девенци, юрисконсулт

Семейно положение:

Семеен с две деца


  1. Областен управител - Иван Янчев - Текуща страница

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем