ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Защита на личните данни

Общ регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Регламент (ЕС) 2016/679 е обнародван в Официален вестник на Европейския съюз от 04.05.2016 г.

Регламентът ще се прилага пряко във всички държави-членки от 25 май 2018 г.

Забележка: Поради установени технически грешки в превода на български език (а и на други езици) на Регламент (ЕС) 2016/679, в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван документ със съответните поправки: Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода.


Файлове за сваляне

Политика за защита на личните данни на областна администрация - Плевен можете да изтеглите от този линк

Процедура за упражняване на права от субекта на данни в областна администрация – Плевен можете да изтеглите от този линк

Заявление за упражняване  на права от субекта на лични данни можете да изтеглите от този линк

Декларация за съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите от този линк


Декларация за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни можете да изтеглите от този линкРегламент (ЕС) 2016/679 
Регламент (ЕС) 2016/679 - поправки на грешки в превода на български език

Към уебсайта на Комисия за защита на личните данни - този линк

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?