Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Успешен старт на обществените дискусии за регионалното развитие Плевен стана притегателен център на представители на областните градове на Северна България

Дата на публикуване: 07.06.2022 20:08

На 7 юни в Плевен се проведе регионален форум на тема: „Развитието на регионите – предизвикателства и възможности“. Той беше организиран от Областна администрация - Плевен в партньорство със „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“, Камара на строителите, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Камара на архитектите и областната организация на НТС – Плевен. Във форума, на който домакин беше областният управител Иван Янчев взеха участие представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Министерство на транспорта и съобщенията /МТС/, представители на общините в Плевенска област, представители на научни звена, на бизнеса и неправителствени организации. В регионалния форум се включиха областни управители и представители на областните администрации от 14 области на Северна България.

Голям интерес предизвика презентацията на Ангелина Бонева – и.д. главен директор на ГД "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която насочи вниманието към новия подход за интегрирани териториални инвестиции за реализацията на проекти в новия планов период. „Плевен е сред приоритетните градски центрове в новия програмен период до 2027 година“ – подчерта г-жа Бонева. От форума стана ясно още, че на Плевен и Видин ще бъдат отпуснати над 200 000 млн. лева за реализацията на инфраструктурни проекти, като фокусът ще бъде поставен върху проекти за интегрираното териториално развитие в образователна, здравна, културна и социална инфраструктура.

Представителите на Министерството на транспорта и съобщенията  Ивета Колева - главен експерт Дирекция  "Координация на програми и проекти" и Ангелина Виденова - старши сътрудник Дирекция "Координация на програми и проекти" запознаха участниците във форума с новите проекти за Северозападния регион, предвидени да се реализират по програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. 

Екип на Северозападния регионален иновационен център по мехатроника представи в резюме комплекса от проекти за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, а Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране презентира приоритетите в дейността на браншовата камара, в контекст на дискутираните проблеми. Представителите на браншовите камари на архитектите, строителите и инженерите и представителите на общините и областните администрации обсъдиха в диалог множество и значими проблеми и проектни възможности за развитие на региона. 

„Целта на интегрираните инвестиционни проекти е да подкрепят инициативи, които носят полза общо за партньорите и за региона, получили широка обществена подкрепа в условията на открит граждански диалог“ – подчерта в заключение домакинът на форума - областният управител  на Плевен област Иван Янчев, като покани участниците на следващата обществена дискусия за развитието на зелените региони на България.

ГалерияТърсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем