Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

На 2-ри юни - ден на Ботев и загиналите за свободата на България, системите за ранно предупреждение и оповестяване ще излъчват акустичния сигнал "Въздушна опасност", в 12:00 часа, в продължение на две минути

Дата на публикуване: 27.05.2022 16:46

Наименование Брой тегления
zapoved 2 june.pdf 54 Изтегли документ с име "zapoved 2 june.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем