Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Наземно третиране срещу кърлежи в Защитена местност „Кайлъка”

Дата на публикуване: 16.05.2022 10:04
В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че на 20.05.2022 г. /петък/, между 7.30 часа и 10.00 часа, ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени се нахождат от хотел ,,Кайлъка“ до язовир ,,Тотлебенов вал“, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходните алеи.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем