Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Търг с тайно наддаване

Дата на публикуване: 10.05.2022 16:49
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г. 
Документация за търга може да изтеглите от тук.

Наименование Брой тегления
Документация Ауди А6 - 05 2022г.pdf 40 Изтегли документ с име "Документация Ауди А6 - 05 2022г.pdf"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем