Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Търг с тайно наддаване

Дата на публикуване: 25.02.2022 13:38
Областният управител на област Плевен, обявява, че открива процедура за продажба на движимa вещ – частна държавна собственост, представляващa – бракуван лек автомобил, марка Ауди, модел А6, година на производство 1999г., с начална тръжна цена: 700,00 /седемстотин/ лева.
Вид на процедурата: търг с тайно наддаване (предварително депозиране на предложенията) по смисъла на чл.5, ал.1 от Наредба №7 от 1997 г. на Министъра на финансите. До участие в процедурата ще бъдат допускани лица, които представят всички изискуеми документи за участие, упоменати в документацията за участие. Дата и място на провеждането: 07.03.2022г. – от 14.00ч. в сградата на Областна администрация – Плевен. Депозит за участие: 70 лв. Подаване на документи за участие в търга се извършва всеки работен ден от 09.30 до 17,00ч. на последният работен ден (04.03.2022г.) преди провеждането на търга.
Изискуеми документи за участие за участие, може да изтеглите от тук.

Наименование Брой тегления
търг Наредба 7 - АУДИ.rar 67 Изтегли документ с име "търг Наредба 7 - АУДИ.rar"

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем