Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Новини
Извънредно заседание на Областен оперативен щаб за борба с COVID-19
12.11.2020

Във връзка със Заповед № РД-01-651/11.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, на 13.11.2020 г. от 10.00 часа в Зала „Плевен“ в Областна администрация – Плевен се свиква извънредно заседание на Областен оперативен щаб за борба с COVID-19.

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен