Анкетна карта за проучване на удовлетвореността на потребителите
Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
Комисия за защита от дискриминация
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Автомагистрала "Хемус"
Новини
Областният оперативен щаб реши: Ограничава се работното време на заведенията за хранене и питейните заведения до 22.30 ч.
03.11.2020

Ограничаване на работното време на заведенията за хранене и питейните заведения - около това се обедини на днешното си заседание Областният оперативен щаб, председателстван от Областния управител г-н Мирослав Петров. Вечерният час с работно време до 22.30 часа влиза в сила от 04.11.2020 г., като ще е задължителен за кафенета, ресторанти и питейни заведения на територията на област Плевен. След запознаване на присъстващите с актуалната епидемиологична обстановка от д-р Атанас Гарев – директор на РЗИ Плевен, беше направено предложение от д-р Владимир Андреев, за ползване на новооткритата болница за рехабилитация и продължително лечение, намираща се в центъра на плевенското село Тученица в лечението на заболели с COVID – 19. Идеята е част от диагностицираните  случаи с COVID – 19 да бъдат пренасочвани натам, като по този начин да се подпомогнат болничните заведения в областния град. Решено беше да бъде сформирана работна група, която да подготви и предложи конкретни екипи за работа на новата структура.

В рамките на проведената дискусия, беше прието внесеното предложение от Областният управител г-н Мирослав Петров, за сформиране на доброволчески екипи в битката с пандемията. Доброволците ще бъдат разпределени така, че да подпомогнат работата на екипите в РЗИ – Плевен и Университетската болница в града, по предложение на директорите на инспекцията и болницата.

Търсене
Единен информационен портал - COVID-19
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
АВиК-Плевен