Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
В Бъркач е съставен акт на стопанин, отглеждащ незаконно прасета
30.09.2020

На заседание на областната епизоотична комисия, председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова бе обсъдена актуалната обстановка относно АЧС на територията на област Плевен.

Няма новорегистрирани огнища на заболяването АЧС стана ясно от доклада на ОБДХ – Плевен. При извършена проверка от екип на ОДБХ – Плевен сигнал в с. Бъркач  е установено незаконосъобразно отглеждане на 5  прасета в лично стопанство. Издадено е разпореждане за поставяне на животните под възбрана за движение и извършване на необходимите ветеринарно-медицински изследвания на животните. На собственика на личното стопанство е съставен акт.  . 

Подадените чрез кметствата заявления за регистрация в ОДБХ-Плевен са 181, информираха от ОДБХ – Плевен. Регистрирани са 138 лични стопанства. Девет са в процедура по регистрация.  34 от стопаните сами са направили отказ от регистрация на лично стопанство.  До настоящия момент ОДБХ-Плевен е издала 85 разрешения за населване на вече регистрираните лични стопанства.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен