Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Плевен почете паметта на воините от Девета пехотна Плевенска дивизия 102години след героичния им подвиг
27.09.2020
Честването на 102 години подвига на Девета пехотна Плевенска дивизия,ръководена от генерал Владимир Вазов, бе първият ритуал пред едноименнияпаметник в центъра на Плевен. Събитието бе уважено от министъра наотбраната Красимир Каракачанов, депутати от 15 МИР, областния управителМирослав Петров и неговият заместник Татяна Божинова, представители наместната власт, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, бригаденгенерал Юлиян Радойски – началник на ВВВУ „Г. Бенковски“ и др.
„Воините от славната Девета пехотна Плевенска дивизия записаха златнистраници в българската военна история. История, която е съпроводена с войнии сражения за запазване на българската държава и осъществяване набългарските национални идеали. България влезе в Първата световна война непо политически или идеологически причини. България влезе в тази война, запо политически или идеологически причини. България влезе в тази война, зада осъществи националния идеал, завещан със Санстефанския договор, а именно- всички български земи да бъдат обединени в една държава и всички българида живеят свободни под своята власт“ , каза министърът на отбранатаКрасимир Каракачанов в словото си на тържествения ритуал пред паметника наДевета пехотна Плевенска дивизия в Плевен.„Тези хора заслужаваха своя паметник. Тези хора заслужават да бъдатпомнени. Тези хора заслужават цветя и преклонение. Тези хора заслужаватуважението на цялото българско общество“, каза още Красимир Каракачанов.
В знак на признателност присъстващите официални лица и граждани поднесохавенци и цветя в знак на признателност пред героичния подвиг Девета пехотнаПлевенска дивизия.
Като насърчение за патриотичната им дейност министърът на отбранатаКрасимир Каракачанов отличи за д-р Денислава Ангелова, Ваня Дражева,директор на ОУ „Д-р Петър Берон“, Димитър Митев, директор на СУ „ИванВазов“, Таня Цветанова, ръководител на Втори ученически гвардейски отрядпри ОУ „Д-р Петър Берон“ и Красимир Янкулов, ръководител на Първиученически гвардейски оркестър при СУ „Иван Вазов“.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен