Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
112 години свободна и независима България празнуваме днес
22.09.2020
112 години свободна и независима България празнуваме днес. В знак на почити уважение от името на областния управител Мирослав Петров бе поднесенвенец пред паметната плочата срещу входа на ДКТ „Иван Радоев”.
„Независимостта е най-яркият пример в българската история за непоколебимарешимост и огромна национална гордост. Освободена България никога нямаше дае истински свободна, ако не бе поела категоричните стъпки към Съединениетои Независимостта. Това е заветът на миналото, който е изключително цененднес. България постига немислимото, защото е единна, защото бива издигнатанад всичко, защото нашите предци ясно съзнават своята историческаотговорност”, каза областният управител на Плевен Мирослав Петров по повод112 години от обявяване на българската Независимост.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен