Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Работна среща във връзка с изпълнение на постановление 100 на МС
18.09.2020
Във връзка с изпълнение на ПМС №100/08.06.2018 г. свързано с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст на 18.09.2020 г. в Областна администрация – Плевен се проведе работна среща от представители на Областен координационен център с ръководството на ОУ „Св. Климент Охридски” – с. Буковлък, както и с Кмета на селото г-н Росен Русанов . Срещата се инициира от Областна администрация – Плевен и Регионално управление на образованието – Плевен. Инициативата беше открита от г-жа Татяна Божинова – Заместник областен управител на област Плевен и г-жа Албена Тотева – Началник на РУО – Плевен. В дискусията бяха представени редица добри практики в работата по места по Механизма, също така се акцентира върху по-активната работа с родителите и съвместната работа със заинтересованите страни.
Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен