Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Епизоотичната обстановка по отношение на АЧС на територията на област Плевен е спокойна
12.08.2020

Епизоотичната обстановка в област Плевен по отношение на болестта АЧС е спокойна. Няма новорегистрирани случаи нито при диви, нито при домашни животни. Това стана ясно на днешното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областният управител Татяна Божинова

156 са подадените заявления за регистрация на лични стопанства на територията на област Плевен, информира директорът на ОДБХ - Плевен д-р Иван Йорданов. От тях регистрирани са 95 лични стопанства. Отказ е даден на 23 заради неизпълнение на изискванията за регистрация. При останалите 38 процедурата още не е приключена. Броят на подадените заявления продължава да бъде крайно недостатъчен и не се забелязва активизиране, обобщи д-р Йорданов. Той акцентира върху задълженията на кметовете при регистриране на личните стопанства, както и по отношение на  предприемане на действия по ликвидиране на заболявания по животните. По думите чу общинските ръководства и кметовете подценяват тези свои законово обосновани задължения, не осъществяват контрол относно незаконното отглеждане на свине в лични стопанства и не подават сигнали в ОДБХ – Плевен, което води по повишаване на епизоотичния риск от поява на нови случаи на болестта АЧС на територията на област Плевен. Д-р Иван Йорданов отново подчерта, че все още няма информация от кмета на община Плевен за определяне на площадка за загробване в случай на възникване на епизоотична ситуация в най-големия свинекомплекс на територията на областта, намиращ се в землището на с. Дисевица. Представителят на община Плевен увери областната епизоотична комисия, че в момента се разглеждат 5 общински терена, подходящи на гореспоменатите цели и в кратки срокове ще бъде предоставена информация с решение на този въпрос.

 

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен