Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Превантивен контрол и изпълнение на въведените противоепидемични мерки свързани с COVID-19 в област Плевен
26.06.2020

Във връзка с усложнената епидемична обстановка на територията на страната и в частност на област Плевен, Областния кризисен щаб за борба с COVID-19 препоръчва на кметовете на общините в област Плевен да се създаде необходимата организация за осъществяване на превантивен контрол и изпълнение на въведените противоепидемични мерки.

Не се счита за уместно организирането и провеждането на междуселски събори, панаири и общински празници и др., свързани със струпването на едно място на голяма група хора с цел защита здравето на населението.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен