Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Областният управител на Област Плевен Мирослав Петров се срещна с кметове от населените места на община Плевен
14.05.2020

На 14.05.2020 г. областният управител на област Плевен – г-н Мирослав Петров проведе работна среща с  кметовете от населените места от община Плевен. Основна тема на разговор бяха проблеми със сметосъбирането, сметоизвозването и третиране на сметища за битови отпадъци на тяхна територия, съобразно изискванията и компетентността на РИОСВ. Кметовете сигнализираха и за нужда от асфалтиране и ремонт на улични настилки, както и за остарялата водопроводна мрежа. От своя страна г-н Петров изрази своята подкрепа и пълно съдействие при решаването на проблемите.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен