Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Обработка на тревните площи в ЗМ "Кайлъка" против кърлежи на 14.05.2020 г.
12.05.2020

В изпълнение на Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и с оглед сключен договор между Областна администрация – Плевен и „Дезинсект” ООД за извършване на обработка срещу кърлежи и срещу комари, Ви уведомявам, че на 14.05.2020 г. /четвъртък/ между 8.30 часа и 13.00 часа ще се проведе наземно третиране срещу кърлежи на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат/продукт: „Ефциметрин 10 ЕК”. Подлежащите на третиране терени са с площ около 60 дка, от началото на защитена местност до „Бригадирската поляна“ включително, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на ЗМ „Кайлъка”.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен