Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
В писмо до всички кметове на общини на територията на област Плевен областния управител на област Плевен информира за необходимост от въвеждането превантивна мярка срещу разпространението на коронавирус-епидемията що се касае до хората, поставени под домашна карантина приположителен тест за COVID – 19.
16.03.2020
В писмо до всички кметове на общини на територията на област Плевен областния управител на област Плевен информира за необходимост от въвеждането превантивна мярка срещу разпространението на коронавирус-епидемията що се касае до хората, поставени под домашна карантина приположителен тест за COVID – 19. При увеличаването броя на заразените с коронавирус, което ще налага поставяне в домашна карантина на хората с позитивни тестове, кметовете на общини трябва да имат готовност да въведат в действие организация за осигуряване на снабдяването с храни и лекарства. Това ще се случвавъзмездно със заплащане от карантинираните на продуктите и лекарствата, от които се нуждаят. Мярката е от особена важност за за самотните хора, които не могат да разчитат на близки и познати за пазаруване на жизнено важни продукти.
Осигуряването с персонал може да е на доброволен принцип или с използванена служителите от социалните патронажи и доброволните формирования.Районната здравна инспекция има готовност за осигуряване с лични предпазни средства на сформираните екипи, които ще поемат тези задачи. Телефоните за връзка при необходимост от доставка на хранителни продукти,лекарства и стоки от първа необходимост на заразени с COVID – 19, поставениот домашна карантина, трябва да се предоставят на РЗИ-Плевен, за да бъдат информирани и карантинираните лица.
Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен