Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
19.12.2019

На 19 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район /РСР на СЗР/. То бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие до 31.12.2019 г.

В работната среща взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, представители на Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

На заседанието бе предоставена информация за напредъка по изпълнението на Лот 1 и Лот 2 от скоростния път Мездра – Ботевград, докладвана от Агенция Пътна Инфраструктура, както и представяне на дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и на правната рамка, съобразно която се извършват дейностите по промяна на собствеността на язовирите. По темата говори Цако Бънчев – изпълнителен директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

От страна на Националния Център за териториално развитие беше представен напредъкът по Разработване на Регионалните схеми за пространствено развитие.

На заседанието бяха представени и обсъдени и финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния Съвет за развитие през 2020 година.

Представители на Оперативните програми представиха степента на изпълнение на отделните оперативни програми 2014-2020 година за Северозападен район, както и информация за Годишните работни индикативни програми по отделните оперативни програми.

Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН