Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район
19.12.2019

На 19 декември 2019 г. в гр. Ловеч, в Зала 101 на Областна администрация – Ловеч, се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район /РСР на СЗР/. То бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие до 31.12.2019 г.

В работната среща взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, представители на Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.

На заседанието бе предоставена информация за напредъка по изпълнението на Лот 1 и Лот 2 от скоростния път Мездра – Ботевград, докладвана от Агенция Пътна Инфраструктура, както и представяне на дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и на правната рамка, съобразно която се извършват дейностите по промяна на собствеността на язовирите. По темата говори Цако Бънчев – изпълнителен директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

От страна на Националния Център за териториално развитие беше представен напредъкът по Разработване на Регионалните схеми за пространствено развитие.

На заседанието бяха представени и обсъдени и финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния Съвет за развитие през 2020 година.

Представители на Оперативните програми представиха степента на изпълнение на отделните оперативни програми 2014-2020 година за Северозападен район, както и информация за Годишните работни индикативни програми по отделните оперативни програми.

Търсене
Автомагистрала "Хемус"
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен