Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Мирослав Петров: Получих уверение от ВиК-Плевен, че ситуацията с водоснабдяването на Плевен е нормализирана
02.12.2019

Работна среща във връзка с водоснабдяването на Плевен се проведе по инициатива на областния управител Мирослав Петров в кабинета му тази сутрин. На нея присъстваха директорът на ВиК – Плевен инж. Митко Спасов, ръководителят на направление „Икономика” в дружеството Любка Костова, директорът на дирекция АКРРДС в областна администрация – Плевен арх. Трифон Иванов и ресорни експерти от администрацията.

Град Плевен и прилежащите селища се водоснабдяват от водоснабдителните зони Крушовица, Биволаре и Вит, чиито водоизточници са шахтови кладенци и водоснабдителна група Черни Осъм, която включва две речни водохващания и един каптаж в Стара планина и се експлоатират от ВиК-Ловеч, уточни инж. Митко Спасов. Проблемът с водата бе провокиран от продължителното засушаване и оттам намаляването на подаваните водни количества от водоснабдителна група Черни Осъм, които не могат да се компенсират по друг начин. „С валежите от последните дни нещата са нормализирани към настоящия етап и се надявам да не се налага въвеждане на режим”, категоричен бе инж. Спасов. Той дебело подчерта, че не бива да се спекулира с нивата на язовирите в парк „Кайлъка”, защото те нямат отношение към водоснабдяването на град Плевен.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен