Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Заседание на областния координационен център по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
29.11.2019

По данни от образователни институции, след направени обходи по адреси, към настоящия момент за учебната 2019/2020 г. са записани 265 деца ученици. Спрени  са семейни помощи  на 255 деца и ученици от област Плевен. Това информира началникът на РУО – Плевен Албена Тотева на днешното заседание на Областния координационен център във връзка с ПМС №100 за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Заседанието бе председателствано от заместник-областния управител Татяна Божинова и на него присъстваха още кметове, заместник-кметове и представители на 11-те общини от област Плевен, както и експерти от институции, имащи отношение по темата.

Предоставената от РУО- Плевен информация сочи, че за учебната 2018/2019 г. на територията на област Плевен са наложени 92 бр. актове и 83 бр. наказателни постановления съответно за общините:

Плевен – 10 бр. актове, 8 бр. нак. постановления;

Червен бряг – 24 бр. актове, 24 бр. нак. постановления;

Белене – няма наложени;

Никопол – 7 бр. актове, 3 бр. нак. постановления;

Искър – няма наложени;

Кнежа – няма наложени;

Долна Митрополия – 17 бр. актове и 17 бр. нак. постановления;

Долни Дъбник – 3 бр. актове и 3 бр. нак. постановления;

Пордим – 14 бр. актове и 14 бр. нак. постановления;

Гулянци – няма наложени;

Левски – 17 бр. актове и 14 бр. нак. постановления.

С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование екипите за обхват трябва регулярно да предоставят на общинските кметове информация за установени нарушения.

Заместник-областният управител Татяна Божинова насърчи съвместните усилия на институциите на територията на област Плевен, които дават резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

На срещата беше решено заседанията на Координационното звено да се провеждат ежемесечно.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен