Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Новини
Областна координационна група за учене през целия живот с първо заседание
14.11.2019
Търсене
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН