Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
ОДБХ – Плевен започва проверки в 20 км. зони за спазване на декларациите от обезщетените стопани
01.10.2019

През настоящата седмица по разпореждане на ЦУ на БАБХ ще започнат проверки в селищата в обособените 20 км.зони около индустриалните свинекомплекси, където беше извършено доброволно клане на домашни прасета, за което стопаните получиха подпомагане в размер на 300 лв. за почистване и дезинфекция  на личните стопанства. Това стана ясно днес от доклада на директора на ОДБХ Плевен д-р Иван Йорданов по време на поредното заседание на областната епизоотична комисия. Проверките ще бъдат за това дали се спазват дадените декларации от собствениците, че в продължение на една година няма да населват стопанствата с нови прасета. „В случай, че бъдат установени нарушения, незабавно ще се съставят актове и ще се издават предписания за доброволно клане. В случай на неизпълнение ще се пристъпи към евтаназия и загробване на намерените прасета.”, категоричен бе д-р Йорданов.

Комисията не даде разрешение за извършване на сеч и извозване на дърва в землищата на с. Деков, общ. Белене и с. Новачене, общ. Никопол. Заместник-областният управител Татяна Божинова информира присъстващите, че по информация от Министерство на земеделието, храните и горите преди края на седмицата се очакват указания, които касаят точно въпросът за добива на дървесина. В подкрепа на това д-р Йорданов също информира, че се очаква нова заповед до дни с облекчени рестрикции по повод АЧС.

През последната седмица на територията на Област Плевен няма новорегистрирани случаи на заболяването както при домашни, така и при диви свине.

През миналата седмица, преди откриване сезона за лов на диви свине, ОДБХ – Плевен, съвместно с РУГ Ловеч са провели обучения на ловни дружинки на територията на ДГС Плевен и ДГС Никопол.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен