Интегрираната информационна система на държавната администрация
CAF
АВиК-Плевен
Комисия за защита от дискриминация
Новини
Днес бе първото заседание на Областната комисия по безопасност на движението
01.10.2019

Днес се проведе първото заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата,  създадена на основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и назначена със заповед на Областен управител на област Плевен.

Комисията бе председателствана от изпълняващия длъжността Областен управител на Плевен д-р Красимир Трифонов. На срещата присъстваха представители 11-те общини от областта, ОД на МВР – Плевен, РДПБЗН, Автомобилна администрация, РУО, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, БЧК, Браншово сдружение на автобусните превозвачи в област Плевен и др.

В първото си заседание комисията при вътрешни правила и план – програма за безопасност на движението по пътищата на областно ниво. Мерките, разписани в нея имат за цел намаляване на пътния травматизъм в областта.

В началото на 2020 г. предстои изготвянето и на Областна стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Търсене
Комисията за защита на личните данни
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен