Анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен

Анкетна карта за приоритети, цели и мерки при разработване на ПУРН

Анкета

Заповеди за спечелилите търговете с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост

Дата на публикуване: 12.09.2019 14:37
Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ: Пещерно помещение, предназначено за преустрояване в снек-бар, находящо се северно от яз. „Тотлебенов вал“, можете да изтеглите от тук.

Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 82 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост, до язовир "Кайлъка", можете да изтеглите от тук.

Заповед за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 60 кв.м., представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост,  в защитена местност „Кайлъка“, за разполагане на преместваемо съоръжение – надуваем батут , можете да изтеглите от тук.

Търсене

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Желаем да знаем