ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Заместник областният управител Татяна Божинова представи обобщения анализ от проучване за нуждите на работодателите от работна сила
10.04.2019

На заседание на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие заместник-областният управител Татяна Божинова изнесе обобщена информация от първия етап на проучване сред работодателите на потребностите от работна сила за 2019 година. Анкетата е проведена в периода 13-ти февруари - 22-ри март 2019 г. на територията на област Плевен.

            Анкетирани са работодатели от различни сфери - селско и горско стопанство, индустрия, строителство, търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания, държавно управление, образование, здравеопазване, култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и др.

            Като ключово изискване за работодателите при подбор на кадри се очертават самоконтролът и дисциплината на служителите.19,6% от работодателите са посочили, че ще търсят нов персонал в следващите 6 месеца. Анкетираните са заявили, че през предстоящите 12 месеца ще търсят специалисти с квалификация по следните професии:охранители, работник в растениевъдството и помощник в строителството.

Резултатите от анкетата сочат, че за идните 12 месеца на територията на област Плевен ще бъдат наети – 2 611 души с квалификация по следните професии, изискващи правоспособност и/или висше образование- учители, шофьори, водач на автобусен транспорт, които съставляват най-голям брой от заявените от работодателите специалности. Най слабо ще бъде търсенето на инженери химици, машинни инженери, технолог-програмисти, сочи обобщеният анализ от проучването. Прогнозите,  базирани на анкетата за същия период, показват, че в област Плевен ще бъдат наети 2 033 души без специална квалификация. Най-голям е броят на заявените: работници в добивната промишленост и строителството, а най-малък на този на общи работници, куриери, носачи и др.

На въпроса дали се очаква след 3-5 години да бъдат наети на работа специалисти с висше образование за област Плевен най-много работодатели са отговорили, че предвиждат да назначат специалисти по  електротехника, електроника и автоматика. Най-малко работодатели са заявили, че ще се нуждаят от юристи.

 Проучването се провежда на основание чл. 10, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно който Комисията по заетост към Областния съвет за развитие участва пряко в провеждане на изследването.

На областно ниво резултатите от анкетите са обобщени от работна група определена със Заповед на Областния управител. В нейния състав влизат представители на общо 27 организации и институции, членове на Комисията по заетост, в т.ч. Областна администрация, ДРСЗ Ловеч, ДБТ Плевен, Долна Митрополия, Никопол, Левски, Червен бряг, работодателските организации с представителства в Плевен - Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата – Плевен,  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Съюз за стопанска инициатива и др.

До 18.04.2019 г. председателят на Комисията по заетостта следва да изпрати обобщената информация за област Плевен за потребностите на работодателите от работна сила до централното управление на Агенцията по заетостта

bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?