Областна комисия по заетост

Заповед № РД-09-26/20.03.2017 г. за назначаване на Комисия по заетостта към Областен съвет за развитие (актуализация) можете да изтеглите от тук

Протокол №7 от 16.03.2017 г. от Заседание на Комисия по заетостта можете да изтеглите от тук

Протокол №6 от 20.02.2017 г. от заседание на Комисия по заетостта за Приемане на проект на Държавният план-прием за учебната 2017/2018 можете да изтерглите от тук

Заповед № РД-09-146 от 21.12.2016г. за назначаване на Комисия по заетост можете да изтеглите от тук


Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост за младите хора" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук

Протокол № 1 от 04.01.2017 за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема "Обучения и заетост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. можете да изтеглите от тук

Протокол № 4 от 27.09.2016

Протокол № 1 от 20.09.2016

Заповед за назначаване на комисия по заетост от 17.09.2016

Протокол №3 от 19.09.2016

Заповед Комисия заетост от 17.09.2016

Протокол №1/02.06.2016 г. за оценка на подадени заявки от работодатели по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Обучения и заетост” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020


Приложение 4 - ПОО - таблица
 
 
 
 
 
Размер на шрифт
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя