ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Структура на администрацията
Политически кабинет

Главен секретар

Администрация:

Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"

Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността"

Органиграма на структурата на ОА-Плевен
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?