ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Декларации по ЗПКОНПИ

 ДЕКЛАРАЦИИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ

 

Заповед №РД-09-47/20.04.2018г. на областен управител за утвърждаване на образци на декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ и образец на регистър можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - Приложение 1 можете да изтеглите от тук

 

Образец на Декларация за промяна на декларирани обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 2 можете да изтеглите от тук

 

Образец на регистър по чл. 35, ал. 1. т. 1 на Закона за Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - Приложение 3 можете да изтеглите от тук


bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?