Достъп до обществена информация

 
 
Заявление за достъп до обществена информация

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен
Център за административно обслужване и информация
Адрес: 5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, ет.1
Тел: 064/880 130
Работното време: 9:00-17:30
По електронна поща: Е-mail: pleven_oblast@mail.bg

Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия

Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия

Годишни отчети:

Годишен отчет за 2016г.

Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя