ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Достъп до обществена информация
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Начини за приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация в Областна администрация Плевен
Център за административно обслужване и информация
Адрес: 5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, ет.1
Тел: 064/880 130
Работното време: 9:00-17:30
По електронна поща: Е-mail: pleven_oblast@mail.bg

Списък на издадените през 2015г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия

Списък на издадените през 2016г. актове от Областен управител Плевен в изпълнение на неговите правомощия
 
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем