ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Асоциация по ВиК Плевен
Писмо ВиК Оператор можете да изтеглите от тук
 
Искане мандат можете да изтеглите от тук
 
Покана можете да изтеглите от тук
 
План за управление на ЧР можете да изтеглите от тук
 
Подробна инвестиционна програма 2018 можете да изтеглите от тук
 
Финансов годишен отчет за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Протокол №2 от редовно заседание на Общото събрание на 26.02.2018г можете да изтеглите от тук
 
Присъствен списък от проведеното на 26.02.2018г Общо събрание можете да изтеглите от тук
 
Покана за редовно заседание на общо събрание, което ще се проведе на 26.02.2018г. можете да изтеглите от тук
 
Искане за мандат от 25.01.2018г. можете да изтеглите от тук
 
Отчет за дейността на Асоциация ВиК за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
Отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна записка можете да изтеглите от тук
 
Проект на бюджет на Асоциация ВиК за 2017г. и обяснителна бележка можете да изтеглите от тук
 
Процентно разпределение на гласовете на членовете на Асоциация ВиК в общото събрание за 2018г. можете да изтеглите от тук
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Протокол и присъствен списък от проведено заседание на общото събрание на 15.01.2018г. можете  да изтеглите от тук
 
Подробна инвестиционна програма /по обекти/ на "Водоснабдяване и нанализация" - ЕООД гр. Плевен за изпълнение през 2017 г. по собственици на публични активи можете да изтеглите от тук
 
Разпределение на задължителното ниво на инвестиции по години и собственици на публични активи (чл. 7.3 от Договора) можете да изтеглите от тук
 
Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание за 2017г. можете да изтеглите от тук
 
Писмо покана общини за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3(1) от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
 
Писмо за искане на мандат за провеждане на заседание на Общото събрание на АВиК - АВК-03-3 от 07.12.2017 г. можете да изтеглите от тук
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г.

Бюджет за 2017 г. на АВиК

Присъствен списък от 30.09.2016г.


Протокол от 30.09.2016г.

Покана  за провеждане на общо събрание на АВиК Плевен на 30.09.2016 и приложения


Писмо управител на ВиК ЕООД Плевен

Писмо до МРРБ

Писмо до община Кнежа


Протокол от 03.08.2016

Присъствен списък от 03.08.2016

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен

Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.

Бизнес план и приложения

Протокол от 20.07.2016

Присъствен списък от 20.07.2016
 
 
 
 
 
 
 
Протокол №2 от заседание на Общото събрание от 03.04.2015г.

Протокол №1 от заседанието на Общото събрание от 27.02.2015г.

Предложение за включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен - 29.01.2015 г.

Покана за общо събрание от 19.01.2015г.

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен

Разпределение на гласовете по общини

Проектобюджет за 2014 г.

Проект на бюджет за 2014 г. по елементи
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем