ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Контакти

Областна администрация-Плевен
Работно време: 09:00-17:30
Адрес:
5800 Плевен, пл.“Възраждане” №1, ет.4
Телефонна централа: +359 64 880100
Факс: +359 64 800 114 ,  +359 64 801 072
Е-mail: oblastpleven@gmail.com
Код по БУЛСТАТ: 114125755

Център за адмнинистративно обслужване на граждани: +359 64 880 130
Работно време: 09:00-17:30 БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ

 

За подаване на заявления и/или документи за извършване на административна услуга можете да ползвате следния електронен адрес на Областна администрация-Плевен:

oblastpleven@gmail.com

Заглавие:
Съобщение:
Име:
Електронна поща:
Тип:
Стойността от изображението:
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем