26.04.2017
356 безработни лица ще бъдат назначени от 125 работодатели в област Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На заседание на 26 април 2017 г., сряда, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Плевен разгледа и одобри подадените от работодатели заявки по схема „Обучения и заетост за младите хора” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общият брой на работодателите от област Плевен, в това число и общински администрации, подали заявки за финансиране и предлагащи да осигурят заетост на 699 лица за срок от 6 месеца, е 150. След извършена оценка на база методика, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика, финансиране получават 125 работодатели, в това число и общински администрации от област Плевен,...


25.04.2017
Покана за регионална среща във връзка с изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  Министерството на икономиката е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г.. В тази връзка Ви каним на регионална среща, на която ще бъдат представени: напредъка по изпълнението на ИСИС; насоките за интелигентна специализация, идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура; Стратегията за научни изследвания; резултатите от проведените и предстоящите конкурсни процедури по Оперативните програми на Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката, които се явяват финансови инструменти за реализация на ИСИС; дискусия с оглед актуализация на приоритетните тематични области на ИСИС по региони и прецизиране на регионалната интелигентна специализация; Мероприятието ще се...


24.04.2017
Предстои XIX-то Специализирано Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника на 11-13 май 2017 г.

От 11 до 13 май 2017 г. Русенският университет отново ще проведе ежегодното изложение на техника и технологии, регистрирано като „Русенско изложение“. В годините то се превърна в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост. Изложението е притегателен център за агрофирми, производители и гости. И тази година организатори на форума са инженерните факултети на Русенския университет със съдействието на Министерството на земеделието и храните, Областна администрация – Русе, Община – Русе и Съюза на учените – Русе. Специализираното Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника е единствено по рода си в Северен централен район и е третото по големина...


22.04.2017
Провеждане на 71-ви Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица", 27 май - 2 юни 2017 г. в област Враца

Тази година се навършват 71 години от първия Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица", 27 май - 2 юни 2017 г. и 141 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета за Освобождението на България.Областна администрация - Враца е основен организатор на похода и определи съвместно с Български туристически съюз и другите партньори условията и изискванията за участие, които са включени в Регламент, определящ реда и начина на участие.Крайният срок за подаване на писмени заявки е 09.05.2017 г. на адрес: гр. Враца, 3000, бул. "Демокрация" № 1 или на електронна поща на Областна администрация -...


20.04.2017
Провеждане на Бизнес форум на 21.04.2017 г. в конферентната зала на хотел Ростов

На 21.04.2017 г. в конферентната зала на хотел "Ростов" ще се проведе Национален икономически форум под мотото "СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА".Организатори са списание "Бизнес клуб", в сътрудничество с Българската търговско - промишлена палата и Търговско-индустриална камара - Плевен.Събитието ще се проведе под егидата на 20 големи общини от страната, които са включени в програмата за провеждането му.Поканата за бизнес форума можете да изтеглите от тукПрограмата на събитието можете да изтеглите от тук


13.04.2017
Междуведомствена комисия ще обследва техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен

Със Заповед на Областния управител на Област Плевен Марио Тодоров е назначена междуведомствена комисия с председател арх. Бойко Балтаков, заместник-областен управител, за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен. За периода 09 май – 16 юни 2017 г. комисията ще провери изпълнението на дейностите по осигуряване на проводимостта на речното легло на разстояние до 500 м от язовирните стени. Ще бъдат съставени протоколи за направените констатации и предписания на собствениците на язовирните стени и на съоръженията към тях за предприемане на необходими действия за осигуряване на техническата им изправност...


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя