26.04.2017
356 безработни лица ще бъдат назначени от 125 работодатели в област Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

На заседание на 26 април 2017 г., сряда, Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в област Плевен разгледа и одобри подадените от работодатели...


25.04.2017
Покана за регионална среща във връзка с изпълнение на целите на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Министерството на икономиката е отговорно за разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/ 2014-2020 г.. В тази връзка Ви...


24.04.2017
Предстои XIX-то Специализирано Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника на 11-13 май 2017 г.

От 11 до 13 май 2017 г. Русенският университет отново ще проведе ежегодното изложение на техника и технологии, регистрирано като „Русенско изложение“. В годините то...


22.04.2017
Провеждане на 71-ви Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица", 27 май - 2 юни 2017 г. в област Враца

Тази година се навършват 71 години от първия Национален туристически поход"По пътя на Ботевата чета "Козлодуй - Околчица",27 май - 2 юни 2017 г. и...


20.04.2017
Провеждане на Бизнес форум на 21.04.2017 г. в конферентната зала на хотел Ростов

На 21.04.2017 г. в конферентната зала на хотел "Ростов" ще се проведе Национален икономически форум под мотото "СИЛНИ РЕГИОНИ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА".Организатори са списание "Бизнес...


13.04.2017
Междуведомствена комисия ще обследва техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Плевен

Със Заповед на Областния управител на Област Плевен Марио Тодоров е назначена междуведомствена комисия с председател арх. Бойко Балтаков, заместник-областен управител, за обследване на техническото...


10.04.2017
Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол

Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.


16.03.2017
Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"

Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017


06.02.2017
Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"

Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук


06.02.2017
Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения

Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук


22.12.2016
Предприемане на спешна мярка. Промяна в маршрутните разписания на автобусните линии от община Червен бряг

Пълния текст на решението можете да прочетете тук


13.07.2016
Справка на търговските дружества, с повече от петдесет на сто общинско участие в капитала, адресати на задълженията за разкриване на информация, съгласно параграф 1д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Справка на търговските дружества, с повече от петдесет на сто общинско участие в капитала, адресати на задълженията за разкриване на информация, съгласно параграф 1д от...


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя