ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Заместник-министър Добрев и заместник-областният управител д-р Трифонов се включиха в пролетното залесяване за Седмицата на гората в Ловеч
04.04.2018

72-ри Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета - Козлодуй - Околчица"
02.04.2018

Лазарки гостуваха в Областна администрация - Плевен
30.03.2018

Заместник-областният управител Татяна Божинова пожела на добър час на абсолвентите от Педагогическия колеж
30.03.2018

Работодателите от област Плевен готови да инвестират в обучение и повишаване квалификацията на персонала
28.03.2018

Обяви
Списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите
08.10.2017

Заповед за одобряване на планове на новообразуваните имоти на местности в община Никопол
10.04.2017
Заповедта можете да изтеглите от тукОбнародвана в Държавен вестник брой 28 от 04.04.2017г.

Заповед за определяне на спечелил търга за отдаване на имоти под наем в ЗМ "Кайлъка"
16.03.2017
Заповед на Областен управител №РД-14-10 от 15.03.2017Заповед на Областен управител №РД-14-11 от 15.03.2017

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост - езеро в ЗМ "Кайлъка"
06.02.2017
Заповед РД-14-04 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Обявена процедура по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - пещерно помещение заедно с прилежащите му складови помещения
06.02.2017
Заповед РД-14-03 от 03.02.2017г. можете да изтеглите от тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем