ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Годишен доклад за дейността на Областен консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата за 2017 г.

Протокол №3 от проведено на  27.06.2017 заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

Доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен  през 2016 г.

Заповед№РД-09-61/07.06.2017 г. за създаване на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата (актуализация)

Протокол от проведеното на 28.07.2016г. заседание на Консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата


Заповед №РД-09-75 от 28.06.2016г.

Доклад за състоянието на горите и опазване на горските територии в обхвата на област Плевен за 2015 г.

Правилник за дейността на Областния консултативен съвет, утвърден със Заповед на ОУ от 06.02.2015г.

Протокол №1 от 12.05.2015г.

Доклад за състоянието на горите, дивеча и рибата на територията на област Плевен

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем