ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Асоциация по ВиК Плевен
Протокол от заседание на Общо събрание на членовете на АВиК от 07.03.2017г.

Бюджет за 2017 г. на АВиК

Присъствен списък от 30.09.2016г.


Протокол от 30.09.2016г.

Покана  за провеждане на общо събрание на АВиК Плевен на 30.09.2016 и приложения


Писмо управител на ВиК ЕООД Плевен

Писмо до МРРБ

Писмо до община Кнежа


Протокол от 03.08.2016

Присъствен списък от 03.08.2016

Покана за заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК гр. Плевен

Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Обяснителна записка към проекта на бюджет 2017г. към Проект на бюджет за 2017 г. на АВиК на обособената територия обслужвана от ВиК ЕООД

Таблица с процентно разпределение на гласовете на членовете в Общото събрание и съответния размер на вноската на всяка община в ПРОЕКТ-БЮДЖЕТА за 2017г.

Бизнес план и приложения

Протокол от 20.07.2016

Присъствен списък от 20.07.2016
 
 
 
 
 
 
 
Протокол №2 от заседание на Общото събрание от 03.04.2015г.

Протокол №1 от заседанието на Общото събрание от 27.02.2015г.

Предложение за включване на допълнителен въпрос за обсъждане в дневния ред на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен - 29.01.2015 г.

Покана за общо събрание от 19.01.2015г.

Покана за редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен

Разпределение на гласовете по общини

Проектобюджет за 2014 г.

Проект на бюджет за 2014 г. по елементи
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем