ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Плащания за административни услуги

Плащанията за извършване на административни услуги, предлагани от Областна администрация-Плевен се извършват по един от следните начини:

1.В брой в Центъра за административно обслужване /ет. 1 в сградата на ОА-Плевен/

2.По банков път по следната транзитна сметка на ОА-Плевен                                                                                                                              

БЮДЖЕТНА СМЕТКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ПЛЕВЕН BIC: UNCRBGSF IBAN: BG29UNCR75273186870701                                                                          

Към настоящия момент Областна администрация-Плевен не предлага опция за извършване на картови плащания на ПОС/ POS терминал.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем