ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Приемно време на АВиК

П Р И Е М Н О   В Р Е М Е  

на
АСОЦИАЦИЯТА по В и К
на ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ,
ОБСЛУЖВАНА ОТ „В и К“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН
 
 
 
ВСЕКИ ВТОРИ ПЕТЪК НА МЕСЕЦА
 
от 10.00 до 12.00 часа
 
 
 
Прием на граждани се извършва по график, след предварително уговорен час.
Гражданите могат да заявят своето желание на място в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация гр. Плевен, ет. 1 и на тел. 064/ 880 130.
Всички записани за приемен ден на Председателя на Асоциацията по ВиК гр. Плевен получават обаждане за потвърждение един ден предварително от Главния секретар на Асоциацията по ВиК гр. Плевен.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем