ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Комисия за изработване на Областна здравна карта на Област Плевен
Областният управител е председател на Комисията за изработване на Областна здравна карта на област Плевен.
 
Таблици за попълване от участниците в комисията можете да намерите тук:
 
 
 
 
 
 
 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем