ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES

Втора степен на готовност за общините по поречието на река Дунав
20.05.2014
Заповед на Областния управител за обявяване на втора степен на готовност във връзка с повишеното ниво на река Дунав

Заповеди за провеждане на търгове с явно наддаване
16.05.2014
Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Подземни помещения в защитена местност "Кайлъка" Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - град Плевен

Списък на спортни обекти, предвидени за отдаване под наем
26.03.2014
Списък на спортните обекти-държавна собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

Спечелили търгове за отдаване под наем в ЗМ "Кайлъка"
26.03.2014
Заповеди на Областен управител за определяне на спечелилите търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на развлекателна и търговска дейност

Покана от Областния управителза консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен
20.03.2014
ДоЦентралните ръководства напарламентарно представените партии и партиите с избран от тяхната листа член на Европейския парламент  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с изпълнение на задълженията ми, произтичащи от чл.60, ал.1 от Изборния кодекс(публикуван в ДВбр.19 от 05.03.2014 год.), за организационно техническа подготовка за произвеждане на избори за Европейски парламент 2014 год., отправям към Вас, в качеството Ви на парламентарно представена партия/ партия с избран от Вашаталиста член на Европейския парламент, настоящата покана за провеждане на консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен.Консултациите ще започнат от 11:00часа, на 25.03.2014 год., в Заседателната зала на Областна администрация...

Решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол
10.03.2014
Решение № 3326 от 21.02.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на поземлен имот - частна държавна собственост, находящ се в село Тученица, община ПлевенЦелия документ вижте тук

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем