ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883

Отдаване под наем на спортен обект
20.05.2014
Заповед на Областния управител № РД-14-50 от 20.05.2014 г.

Втора степен на готовност за общините по поречието на река Дунав
20.05.2014
Заповед на Областния управител за обявяване на втора степен на готовност във връзка с повишеното ниво на река Дунав

Заповеди за провеждане на търгове с явно наддаване
16.05.2014
Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Подземни помещения в защитена местност "Кайлъка" Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - град Плевен

Списък на спортни обекти, предвидени за отдаване под наем
26.03.2014
Списък на спортните обекти-държавна собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

Спечелили търгове за отдаване под наем в ЗМ "Кайлъка"
26.03.2014
Заповеди на Областен управител за определяне на спечелилите търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на развлекателна и търговска дейност

Покана от Областния управителза консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен
20.03.2014
ДоЦентралните ръководства напарламентарно представените партии и партиите с избран от тяхната листа член на Европейския парламент  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с изпълнение на задълженията ми, произтичащи от чл.60, ал.1 от Изборния кодекс(публикуван в ДВбр.19 от 05.03.2014 год.), за организационно техническа подготовка за произвеждане на избори за Европейски парламент 2014 год., отправям към Вас, в качеството Ви на парламентарно представена партия/ партия с избран от Вашаталиста член на Европейския парламент, настоящата покана за провеждане на консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен.Консултациите ще започнат от 11:00часа, на 25.03.2014 год., в Заседателната зала на Областна администрация...

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем