20.05.2014
Втора степен на готовност за общините по поречието на река Дунав

Заповед на Областния управител за обявяване на втора степен на готовност във връзка с повишеното ниво на река Дунав


16.05.2014
Заповеди за провеждане на търгове с явно наддаване

Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на Подземни помещения в защитена местност "Кайлъка" Процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - град Плевен


26.03.2014
Списък на спортни обекти, предвидени за отдаване под наем

Списък на спортните обекти-държавна собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта


26.03.2014
Спечелили търгове за отдаване под наем в ЗМ "Кайлъка"

Заповеди на Областен управител за определяне на спечелилите търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на обособени зони от територията на защитена местност "Кайлъка" за извършване на развлекателна и търговска дейност


20.03.2014
Покана от Областния управителза консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен

ДоЦентралните ръководства напарламентарно представените партии и партиите с избран от тяхната листа член на Европейския парламент  Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с изпълнение на задълженията ми, произтичащи от чл.60, ал.1 от Изборния кодекс(публикуван в ДВбр.19 от 05.03.2014 год.), за организационно техническа подготовка за произвеждане на избори за Европейски парламент 2014 год., отправям към Вас, в качеството Ви на парламентарно представена партия/ партия с избран от Вашаталиста член на Европейския парламент, настоящата покана за провеждане на консултации за съставяне на Районна избирателна комисия(РИК) в 15-ти избирателен район – Плевен.Консултациите ще започнат от 11:00часа, на 25.03.2014 год., в Заседателната зала на Областна администрация...


10.03.2014
Решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

Решение № 3326 от 21.02.2014 г. на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на поземлен имот - частна държавна собственост, находящ се в село Тученица, община ПлевенЦелия документ вижте тук


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя