03.04.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ И ПЧЕЛАРИТЕ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ЗА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ В ПАРК „КАЙЛЪКА“

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,           Уведомяваме ви, че на 10.04.2017 г. между 07.00 часа и 10.00 часа ще се проведе наземно третиране на част от територията на Защитена местност „Кайлъка” с препарат/продукт „Бандит 10 ЕВ” срещу кърлежи. Подлежащите на третиране терени са с площ около 60 дка, като преимуществено ще бъдат третирани площите около пешеходната зона в началото и централната част на Защитена местност „Кайлъка” до „Бригадирската поляна“ включително.           Настоящото съобщение е в съответствие с Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...


01.04.2017
Провеждане на тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез задействането на акустични сигнали

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност ще се тества на 03.04.2017 г. от 13:00 ч чрез задействане на акустичните сигнали /сирени/. Провеждането на тест на системата е в изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност /Обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г./.


30.03.2017
Областният управител на Област Плевен се запозна с модерната база и високите технологии в Медицински университет - Плевен

Областният управител на Област Плевен Марио Тодоров се срещна с Ректора на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) проф. д-р Славчо Томов, за да се запознае с модерната база и иновативния профил на висшето училище. Той разгледа Телекомуникационния ендоскопски център с инсталираната високотехнологична 3D медицинска маса за виртуални дисекции. Проф. Томов показа на госта аудиторията, в която функционира 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо, където студентите имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. Областният управител стана свидетел на демонстрация на един от виртуалните ендотренажори – система за...


29.03.2017
Областна администрация в акция по залесяване на парк „Кайлъка“ в рамките на Седмицата на гората

На 5 април 2017 г., сряда, в рамките на Седмицата на гората 3 - 9 април по инициатива на Областния управител на Област Плевен Марио Тодоров ще се проведе акция по залесяване на Защитена местност „Кайлъка“. Приключи първият етап (17 – 22 март ) от основното почистване на природен парк „Кайлъка“, което обхвана площта от входа на местността до двата язовира – „Кайлъка“ и „Тотлебенов вал“. Изхвърлени са голям обем отпадъци - 32 кубика или 4 контейнера. Вторият етап от почистването стартира на 30 март 2017 г. и е с обхват от началото на парк „Кайлъка“ до язовир „Тотлебенов вал“. Той включва...


29.03.2017
Приета е Регионалната програма за заетост и обучение за 2017 г. за Област Плевен

На 29 март 2017 г. в Областна администрация – Плевен Областният управител на Област Плевен Марио Тодоров откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Като основна точка в дневния ред беше разгледана и приета Регионалната програма за заетост и обучение на област Плевен, която да бъде представена в Министерството на труда и социалната политика за включване и финансиране в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. Членовете на комисията бяха запознати с получените проекти на регионални програми от общинските администрации на територията на областта и с разработената програма на Областна администрация – Плевен. Заетостта по програмите...


23.03.2017
Областният управител на Област Плевен се срещна с международни наблюдатели на изборите за народни представители

На 23 март 2017 г. в Областна администрация – Плевен се проведе среща-разговор между Областния управител на Област Плевен г-н Марио Тодоров и международните наблюдатели, които ще вземат участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Международните наблюдатели са представители на Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Те са регистрирани с решение на Централната избирателна комисия от 24.02.2017 г. За Област Плевен участие в изборния процес ще вземат двама международни наблюдатели – Ан-Леонор Беноа от Франция и Михаел Вирзинг от Германия. На срещата с Областния управител присъства и ръководителят...


 
Размер на шрифт
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя