ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES

Мирослав Петров, Областен управител на Област Плевен: „С делото си славянските първоучители Кирил и Методий поставиха България в центъра на най-бележитото си творение – славянската азбука”
24.05.2017

На 25 май, четвъртък, в 15.00 часа Областният управител на Област Плевен ще поздрави лично и ще връчи наградите на 12 учители от Област Плевен, удостоени от Министерство на образованието и науката с почетна грамота "Неофит Рилски".
23.05.2017

Годишен мониторингов доклад за 2017 година ще проследи развитието на социалните услуги в Област Плевен
23.05.2017
Годишен мониторингов доклад за 2017 година ще проследи развитието на социалните услуги в Област Плевен. Това реши на свое заседание Консултативния съвет по социално подпомагане, председателстван от Областния управител на Област Плевен Мирослав Петров. Мярката е в изпълнение на Първи етап от реализацията на дейностите в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен за периода 2016-2020 г. „Първият Мониторингов доклад трябва да бъде факт в рамките на настоящата година. На база реализираните дейности в 11-те общини на територията на Област Плевен и годишните доклади за изпълнение на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги за периода 2016-2017 г.,...

Мирослав Петров, Областен управител на Област Плевен към новия директор на РД „ПБЗН” - Плевен: Убеден съм, че бъдещото ни съвместно сътрудничество ще бъде успешно
17.05.2017

Областният управител на Област Плевен Мирослав Петров изпрати поздравителен адрес до Областния съюз на пенсионерите в Плевен
16.05.2017

Областният управител Мирослав Петров присъства на тържествения ритуал по повод празника на Плевен 15 май
15.05.2017

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем