16.03.2017
Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен за 2017 г.

На 16.03.2017 г. в Заседателна зала в Областна администрация Плевен, Областният управител г-н Марио Тодоров откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Плевен. Дневният ред включваше две точки: 1. Одобряване на състав и отправяне на предложение от Комисията по заетостта до Областен управител на област Плевен за сформиране на Комисия за разработване на Регионална програма за заетост и обучение на област Плевен; 2. Утвърждаване на методика за оценка на предложенията от общинските администрации, на база на които ще се изготви Регионалната програма. В своето изказване г-н Марио Тодоров отбеляза, че съгласно изискванията на чл.33 от...


14.03.2017
Областният управител Марио Тодоров инициира работна среща с представители на институциите, ангажирани с организацията и произвеждането на избори за Народно събрание 2017

На 14.03.2017 г. в Заседателната зала на Областна администрация – Плевен Областният управител Марио Тодоров покани директори и представители на всички институции, отговорни за обезпечаване на организацията и провеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. В работната среща взеха участие членовете на РИК - Плевен с председател Ярослав Димитров и секретар Василка Митева; директорът на ОД на МВР – Плевен старши комисар Красимир Начев и неговите заместници М. Михайлов и П. Енчев; директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Станислав Атанасов; директорът на „Информационно обслужване“ – клон Плевен Емил Инджиян; секретарят на...


13.03.2017
В Областна администрация – Плевен се проведе обучение на членовете на РИК и представителите на областни и общински администрации

На 13.03.2017 г., понеделник, от 10.30 ч в зала „Плевен“ на Областна администрация – Плевен се проведе първото дистанционно обучение по предварително оповестен план-график от страна на ЦИК на членовете на РИК 15 – Плевен. В тренировъчната сесия взеха участие около 30 представители на техническите екипи от областните и общински администрации, независими наблюдатели и други институции и участници в изборния процес. От страна на ЦИК бе обявен активен обучителен портал на страницата на Избирателната комисия, който съдържа полезна информация с възможни казуси, въпроси и отговори за ангажираните в избирателния процес. Упоменати бяха още веднъж важните дати и срокове по организацията...


10.03.2017
Областният управител на Област Плевен Марио Тодоров присъства на заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/

На 10 март 2017 г. в Областна администрация - Ловеч се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Пенка Николова, Председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район за периода 01.01-30.06.2017 г. и областен управител на област Ловеч. В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди. Беше представена актуална информация относно възможностите за кандидатстване по програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове...


09.03.2017
Областният управител на област Плевен ще бъде домакин на работна среща между производители на руска техника и земеделски производители и търговци на селскостопанска техника от Област Плевен и съседните региони

На 13 март 2017 г., /понеделник/, от 15:00 часа, в Зала «Плевен» на Областна администрация Плевен ще се проведе работна среща между делегация от Русия с включени представители  на производители и вносители на селскостопанска техника и представители на земеделски стопани и търговци на селскостопанска техника от област Плевен и съседни региони. Делегацията ще бъде водена от г-н Николай Маринов – Главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална координация”, Министерство на земеделието и храните.       На срещата ще бъде направена презентация на водещи руски компании за производство на селскостопанска техника и възможностите за  закупуване на селскостопанска техника - комбайни, прикачен инвентар...


07.03.2017
С пълно мнозинство бяха приети годишните отчети на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД Плевен на днешното заседание председателствано от г-н Марио Тодоров Областен управител на Област Плевен

Днес 07.03.2017 г. в Заседателна зала на Областна администрация Плевен се проведе редовното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД Плевен.                 Заседанието бе водено от Областния управител на област Плевен г- н Марио Тодоров в качеството му на Председател на Асоциацията. Участваха представители на общините  от област Плевен - членове на Асоциацията, имащи право на глас – Плевен, Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Никопол и Червен Бряг.                Дневния ред от заседанието включваше: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК за 2016 година, Приемане на отчет за изпълнение на...


 
Размер на шрифт
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя