ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
Новини
Мирослав Петров, областен управител на Област Плевен: Доброволческите формирования са важен допълнителен ресурс за адекватна и бърза реакция при извънредни ситуации
09.11.2017
Годишен семинар за състоянието и развитието на доброволните формирования на територията на Област Плевен се състоя днес в зала „Плевен” в рамките на заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. В качеството си на председател на съвета Областният управител Мирослав Петров подчерта значимостта на доброволните формирования по отношение на защитата при пожари, бедствия и извънредни и подпомагане на основните съставни части на Единната спасителна система. Господин Петров посочи, че след направените промени в Закона за защита при бедствия, през 2011 година е стартирал процеса по изграждане на доброволни формирования в общините на областта.
В презентация на ПБЗН – Плевен бе отчетено, че в 10 от 11-те общини на Област Плевен, изключение прави Община Искър, вече има създадени доброволчески формирования. „Те не могат да заменят напълно професионалните противопожарни и спасителни служби, но са допълнителен ресурс, който постоянно ще е на разположение на местните власти при извънредни ситуации за подпомагане на основните съставни части от Единната Спасителна Система”, подчерта Областният управител на Плевен Мирослав Петров. По думите му доброволните формирования трябва да се утвърдят като ефективни оперативни структури с високо качество на овладените от доброволците умения и компетентности за работа в екип и във взаимодействие с останалите части от Единната Спасителна Система. Той даде примери със създалите се ситуации през последните години на национално ниво, които недвусмислено показват, че при природни бедствия с голям мащаб е необходимо включване и на структури на гражданското общество за овладяване на критични ситуации  подпомагане на населението при справяне с последиците от стихиите.
По време на дискусията бяха направени предложения за преразглеждане текстовете в Закона за доброволчеството, така че то да бъде стимулирано. Присъстващите се обединиха около идеята за провеждане на обучение по оказване на първа помощ на всички председатели на доброволчески формирования на територията на Област Плевен.
bTV Media Group разкрива национална стажантска програма, свързана с подготовката на най-мащабната доброволческа акция у нас „Да изчистим България заедно“
Проект "Кариерни пътеки за мобилност на младите хора"
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?