ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Министърът на правосъдието Цецка Цачева откри Регионален Център за безплатна правна помощ към Адвокатски съвет – Плевен
17.07.2017
„Днешният ден увенчава усилието на няколко институции в един не малък период от време, за да стане възможен поредният десети регионален център за консултиране към адвокатски съвет в Плевен. Съвпадение или не, но точно днес отбелязваме и годишнина от международния ден на правосъдието. Когато говорим за правосъдие винаги става въпрос и за справедливост. Аз много обичам една сентенция, която ще перифразирам: Да си добър не е толкова трудно. Трудното е да си справедлив.”, каза министърът на правосъдието Цецка Цачева след като откри Регионалния център за консултиране към Адвокатската колегия в Плевен. Министър Цачева и председателят на Националното бюро за правна помощ – София Елена Чернева  прерязаха лентата, а председателят на Адвокатския съвет в Плевен Валентин Иванов лисна менче вода за късмет. Събитието уважиха областният управител, представители на местната власт, на съд и прокуратура. „Искам лично от мое име да благодаря на министър Цачева, защото без нейната активна намеса тези две промени нямаше да бъдат факт.”, каза Елена Чрнева , председател на Националното бюро за правна помощ. Тя припомни, че и двете изменения в закона са били приемани все в края на работата на ръководени от госпожа Цачева народни събрания.
„Прегръщам изцяло тази инициатива, защото тя е от особено значение за наши съграждани, които са в по-уязвими групи, да могат безплатно да получават компетентна помощ от колегите от Адвокатската колегия  в Плевен. На колегите адвокати, които ще се помещават в добре оборудвания център желая да бъдат максимално отдадени и съпричастни към проблемите на гражданите, които имат нужда от тяхната компетентна правна  помощ. На останалите, които имат отношение към правосъдието-магистратите от съдебната палата, съдии и прокурори, да проявяват разбиране към високоотговорната мисия  на плевенските адвокати в този регионален център.”, каза министърът на правосъдието Цецка Цачева. „Целта е една - да имаме по-бързо, по-добро, но и много справедливо правосъдие. На добър час на центъра.”, каза Цачева.
Фактическата работа на центъра с граждани ще започне от първи септември. По Закон право на безплатна правна помощ имат лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечни и целеви помощи за отопление, лица настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга от резидентен тип, или социална услуга звено „Майка и бебе”; деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето; лица, пострадали от домашно или сексуално насилие, от трафик на хора или друго престъпление;  лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставянето на правна помощ не се дължи на друго правно основание и чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, както  и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване. Услугата касае административни, граждански и наказателни дела и ще се прилага по формата на консултации, завеждане на дело, подготовка на документи и процесуално представителство.
„С откриването на такива центрове законът за правната помощ може в по-голяма пълнота да изрази своята регионална политика, така, че гражданите, които принадлежат към уязвимите социални групи да могат да получат достъп до правна помощ и да може тя да бъде максимално доближена до тях.”, обобщи Елена Чернева.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем