ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Състоянието на язовирите на територията на областта обсъдиха днес Областният управител Мирослав Петров и представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
13.07.2017
Областният управител на Плевен Мирослав Петров прие днес в кабинета си представители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Тема на разговорите бе състоянието на язовирите на територията на Област Плевен и предприетите от страна на областна администрация мерки за контрол на дейностите по тяхната безопасност за населението.
Очаквано въпросът с лошото състояние на яз. Николаево V, който от години вдига на крак местна и държавна власт при всеки по-проливен и продължителен валеж, бе сред водните обекти, на които бе обърнато по-сериозно внимание.
„Язовир Николаево V е общинска собственост и проблемът с него стои на дневен ред от доста години. За да се обезопаси, трябва да бъдат предприети сериозни мерки, които ние сме разписали в предписание до кмета на Плевен. Срокът за изпълнението на предписанието е 10 октомври. Трябва да се има пред вид, че генералното решение на този проблем би ангажирало доста голям финансов ресурс”, каза областният управител Мирослав Петров.
Той увери представителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, че Областна администрация следи за безопасността на язовирите на територията на Област Плевен и такива в критично състояние няма. „Разбира се, когато е необходимо, издаваме съответните предписания до собствениците на водоемите, за да се поддържат в изправност водните съоръжения. Два пъти годишно комисия от експерти извършва проверки на състоянието на язовирите на територията на Област Плевен именно с цел превенция”, отбеляза господин Петров. Като конкретен пример за скорошно предприети мерки областният управител Мирослав Петров посочи намесата на водолази при отпушване на частично затлачена от пороя изпускателна тръба на яз. Каменец. Той насърчи проявената грижа и отговорност от кмета на Община Пордим, с чийто финансов ресурс са извършени съответните мероприятия.
От страна на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор бе изразено мнение, че между местната и държавната власт в Област Плевен се поддържа добър контакт и е налице активност и загриженост за безопасността на водоемите. В хода на срещата бяха дадени полезни препоръки  и съвети по дискутираните теми.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем