ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Областна администрация – Плевен сподели един реален работен ден с ученици от Гимназия „Интелект“
09.05.2017
На 09 май 2017 г. Областна администрация – Плевен се включи в инициативата „Интелект в управлението и бизнеса“ на училище „Интелект“, преотстъпвайки три отговорни работни места на ученици от гимназията. Областен управител на област Плевен за един ден стана Божидар Кирилов Димитров, от 12 клас, специалност „Икономическа информатика“, а експерти „Държавна собственост“ и „Проекти“ - съответно Борислав Емилов Андреев, 12 клас, специалност „Икономическа информатика“, и  Илияна Бисерова Банкова, 11 клас,  специалност „Икономика и мениджмънт“.  
Целта на инициативата е учениците да прекарат един реален работен ден в държавна институция и споделяйки опита на държавните служители, да се вдъхновят за бъдещата си професионална ориентация и реализация. Учениците се запознаха със задълженията и отговорностите на работното място от Марио Тодоров, Областен управител на Област Плевен, като имаха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват.
Областният управител за един ден Божидар Димитров се запозна с работата на Комисията по транспорт и по-специално с казуса за нерегламентираните превозвачи на пътници в областта и с мерките, които се предприемат за справяне с този проблем. След това той направи внезапна проверка в защитена местност „Кайлъка“, за да инспектира как вървят дейностите по почистване и поддръжка на парка.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем