ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Портал IMES
https://vimeo.com/226122883
Новини
Тържествено събитие по повод на Световния ден на социалната работа на студенти и преподаватели на Медицински колеж – Плевен ще се проведе под патронажа на Областния управител
17.03.2017
По идея на студентите и преподавателите от специалност „Социални дейности” на Медицински колеж към Медицински университет – Плевен, под патронажа на Областния управител на Област Плевен г-н Марио Тодоров, Световният ден на социалната работа тържествено ще бъде отбелязан на 21 март 2017 г. в Зала „Плевен” от 14.00 ч. Мотото на срещата е СЪТРУДНИЧЕСТВО.
В мероприятието ще се включат представители на всички социални услуги и институции от Област Плевен, представители на административната власт на регионално и общинско ниво, пряко ангажирани със социалната работа, както и неправителствени и образователни институции.
Програмата на тържеството включва:
  • Презентация „СЪТРУДНИЧЕСТВО“, представена от студенти по специалност „Социални дейности” на Медицински колеж към Медицински университет – Плевен
  • Ролева игра по казус „Дете в риск“, представена от ученици, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск“ на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен
  • Музикални поздрави към участниците в срещата: Танцов състав „Алеко пее и танцува“ на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен; Шест центъра за настаняване от семеен тип – Плевен; Дневен център за възрастни с увреждания – Плевен.
Световният ден на социалната работа се организира в рамките на „Седмица на действието“, която се провежда всяка трета седмица от м. март.
Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
Търсене
Анкета: проучване на потребностите от работна сила
ИЗБОРИ 2016
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем