Новини

11.12.2015
Конкурси за назначаване на служители в "Асоциация по ВиК"

О Б Я В Л Е Н И Е

Председателят на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” EООД  - Плевен, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда  и Заповеди №:

РД-09-149 / 10.12.2015г.

РД-09-144 / 10.12.2015г.

РД-09-147 / 10.12.2015г.

обявява конкурси за заемане на длъжности в Асоциацията по ВиК, както следва:

1. ВиК експерт - комплект документи

2. Главен секретар - комплект документи

3. Финансов експерт - комплект документи

Документи за кандидатстване можете да подадете в едномесечен срок от публикуване на обявата във вестник "Посоки", бр. 227 от дата 11.12.2015г.

 
Размер на шрифт
ИЗБОРИ 2017
Европейски ден без загинали на пътя
Търсене
 
ИЗБОРИ 2016
Портал IMES
Структурните фондове и Кохезионния фонд в България
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Желаем да знаем
Какво смятате за новата визия на сайта ?
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя